JUDr. Jaroslav Kabáč ml.  - súdny exekútor
Exekútorský úrad Tvrdošín

Trojičné námestie 191
02744 Tvrdošín

IČO: 37801571
IČ DPH: SK1021628124

číslo rozhodnutia o vymonovaní za súdneho exekútora: 11140/2000-410
za súdneho exekútora vymenovaný dňa 5. mája 2000

číslo účtu  SK4609000000000321299162

 

Google maps