JUDr. Jaroslav Kabáč - súdny exekútor
Exekútorský úrad Námestovo

Hviezdoslavovo námestie 204/4, 029 01 Námestovo

 

e-mail: info@kabac.sk,

JUDr. Marta Repáňová
exekútorský koncipient
tel.: +421 917 499 912
e-mail: marta.repanova@kabac.sk